• 3 Kopia
  • 1 Kopia

Stowarzyszenie liczące obecnie ponad dwustu członków utrzymuje się wyłącznie z dobrowolnych datków i składek członkowskich. Jedynymi beneficjentami Stowarzyszenia są od lat księża stypendyści, których stypendium pozwala na pomoc księdzu Koordynatorowi, skromne utrzymanie i kontynuowanie nauki np. doktoratów na Uniwersytecie we Fryburgu. 

Darczyńców zapraszamy do wpłat na konto Stowarzyszenia używając numeru IBAN lub kodu QR poniżej (dostępnego również w formie wydruku pocztowego pdftutaj).

 

IBAN: CH68 0900 0000 1739 2865 2
Association des Amis de la Mission Catholique Polonaise
Ch. des Falaises 12
1723 Marly

 

QRcode

 

Na mocy decyzji kantonalnych władz fiskalnych Stowarzyszenie Przyjaciół PMK uzyskało w 2006 roku status organizacji użyteczności publicznej. Jest to niewątpliwy dowód uznania Władz Szwajcarskich dla roli, jaką w tutejszym społeczeństwie odgrywa Polska Misja Katolicka. Oznacza to, ze wpłaty na Stowarzyszenie mogą podlegać odliczeniu od podatku dochodowego zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych. Klikając w poniższy link znajdą Państwo dokładne informacje o możliwości odliczeń podatkowych na poziomie federalnym oraz w różnych kantonach, będąc ofiarodawcą Stowarzyszenia. 

 

Deklaracja członkowska - docpobierz79.50 KB

Zasady ogólne

W ubiegłych latach nastąpiły spore zmiany w sposobie traktowania odliczeń wpłat dla organizacji użyteczności publicznej. Odliczenie od podatku federalnego wzrosło do 20% dochodu netto. Wiele kantonów uprościło zasady odliczeń, kilka zharmonizowało odliczenia od podatku kantonalnego z podatkiem federalnym, dzięki czemu całkowita kwota możliwych ulg podatkowych wzrosła znacząco. Oto w jaki sposób można uzyskać odliczenie. 

Można odliczyć od podatku kwoty darowizn na rzecz organizacji użyteczności publicznej zarejestrowanych w Szwajcarii. Większość kantonów określa kwotę minimalną jaką należy wpłacić, aby moc uzyskać odliczenie (np. powyżej 100 franków rocznie), oraz kwotę maksymalną podlegającą odliczeniu (np. nie więcej niż 20% dochodu netto ? po innych odliczeniach ale przed darowiznami). Limity te według poszczególnych kantonów podane są w tabelce poniżej. 

Można odliczyć tylko wpłaty dobrowolne. Oznacza to, że w przypadku Stowarzyszeń, obowiązkowe opłaty członkowskie (czyli nasza składka członkowska w wysokości 50 franków) nie podlegają odliczeniu.


Wpłaty muszą być dokonane na konto Stowarzyszenia (nr 17-392865-2) a nie na konto Misji. Misja jest organizacją podlegającą władzom kościelnym i z tego powodu wpłaty na jej konto nie podlegają odliczeniu. 

Wpłaty muszą być udokumentowane; należy zachować potwierdzenie wpłat przesłane na koniec roku. Nie jest konieczne dołączanie go do deklaracji podatkowej, ale czasami urząd może poprosić o dodatkową dokumentację w późniejszym terminie. 

Podsumowanie 

W sytuacji, w jakiej znajduje się nasza Misja, każdy wpłacony "grosik" na jej utrzymanie jest bardzo ważny. Dzięki uzyskaniu statusu Stowarzyszenia użyteczności publicznej, możemy dodatkowo skorzystać z odliczenia podatkowego co, mamy nadzieję, będzie stanowiło dodatkową zachętę do wspierania Misji. 

Zwracamy uwagę na to, że rzeczywista kwota odliczenia zależy od całkowitych dochodów ponieważ kantony w Szwajcarii stosują stopniowe stawki podatkowe. Tak więc im większe dochody, tym większe odliczenie. Kwota odzyskana od urzędu skarbowego może się wahać od kilku do nawet 35% kwoty wpłaconej. 

W przypadku osób mieszkających poza kantonem Fryburg (siedzibą Stowarzyszenia), urząd może poprosić o potwierdzenie statusu użyteczności publicznej organizacji. Nie jest konieczne dołączanie go do deklaracji podatkowej, ale może być wymagane w późniejszym terminie. Numer decyzji nadającej Stowarzyszeniu status organizacji użyteczności publicznej został podany na dole strony potwierdzenia wpłat. Jeśli dostaną państwo prośbę o dostarczenie kopii tej decyzji do urzędu skarbowego już po złożeniu deklaracji z odliczeniem, bardzo proszę o kontakt dostarczymy wtedy wymagane potwierdzenie.

 

KantonMaksymalne odliczenieUwagi
Podatek federalny 20% Od dochodu netto.
Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków.
AG, BE, BS, FR, GL, NW, OW, SO, SZ, UR, VD, ZG, ZH  20% Od dochodu netto.
Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków.
AR, TI 10% Od dochodu netto.
Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków. 
JU 10% Od dochodu netto.
Odliczeniu podlegają wpłaty powyżej 100 franków. 
AI 20% Od dochodu netto.
Odliczeniu podlegają wpłaty powyżej 100 franków. 
BL   Bez jakichkolwiek ograniczeń 
GE, GR, VS 20% Od dochodu netto.
Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków. 
LU 20%

Od dochodu netto.
Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków. 

Tylko wpłaty dla instytucji uwzględnionych na liście kantonalnej podlegają odliczeniu.

NE 5% Od dochodu netto.
Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 100 franków. 
SG 20% Od dochodu netto.
Odliczeniu podlegają wpłaty powyżej 500 franków. 
SH 20%

Od dochodu netto.
Całość przekazanych datków w ciągu roku podatkowego powinna wynosił minimum 200 franków.
Tylko wpłaty dla instytucji uwzględnionych na liście kantonalnej (lub www.steuern.sh.ch) podlegają odliczeniu 

TG 20% Od dochodu netto.
Odliczeniu podlegają wpłaty powyżej 200 franków, ale maksymalnie 8.000 franków. 

 

Potwierdzenia otrzymania datków Stowarzyszenie rozsyła drogą pocztową do każdego Ofiarodawcy raz na początku każdego roku. Potwierdzenie to będzie zawierać roczą sumę datków.