• 1 Kopia
  • 3 Kopia

Duch Św. Designed by Adam Howie

„Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.
Amen.” ( modlitwa św. Jana Pawła II )

kaplica Marly

Rekolekcje, Wielki Tydzień i Wielkanoc 2024 w ośrodkach Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. 

Poniższe zestawienie rekolekcji oraz Mszy Św. przekazujemy Państwu za polskojęzycznym czasopismem "Wiadomości", które polecamy i zachęcamy do prenumeraty. O czasopiśmie można poczytać tutaj.

Podane terminy są planowane.

Prosimy o zapytanie swoich duszpasterzy o stan aktualny i sprawdzenie ogłoszeń na stronie http://www.polskamisja.ch

Informacje o pozostałych Ośrodkach Duszpasterskich PMK, których nie ma w zestawieniu poniżej, znajdziecie Państwo u duszpasterzy oraz na stronie http://www.polskamisja.ch 

wielki post

Bóg prowadzi nas przez pustynię ku wolności

Drodzy bracia i siostry!

Kiedy nasz Bóg objawia, obwieszcza wolność: "Ja jestem Pan, Twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli"  ( Wj 20,2 ). Tak rozpoczyna się Dekalog dany Mojżeszowi na górze Synaj.

Gotycki wizerunek Matki Boskiej Bolesnej z tryptyku autorstwa anonimowego Mistrza Ołtarza z Stauffenberg Alzacja ca 1455Święto Ofiarowania Pańskiego, tj święto Matki Bożej Gromnicznej obchodzone 2 lutego odsłania nam trochę tajemnicę cierpienia. Maria razem z Józefem zanoszą małego Jezusa do światyni, by tam oddać Go Bogu i podziękować za Jego życie. Tam spotykają Symenona, który z radością wita Jezusa, rozpoznaje w Nim Mesjasza i prorokuje nad przyszłym cierpieniem Maryi:

Rekolekcje Adwentowe oraz Msze Św w okresie świąt Bożego Narodzenia

Kalendarz rekolekcji Adwentowych oraz Mszy Świętych Bożego Narodzenia w ośrodkach Polskiej Misji Katolickej w Szwajcarii przekazujemy za "Wiadomościami"  nr 621-622-623, Listopad 2023 - Grudzien 2023 - Styczeń 2024

11 listopad

"Boże, coś Polskę" to katolicka pieśń patriotyczna, która po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku konkurowała z Mazurkiem Dąbrowskiego o uznanie za hymn państwowy. 

Autorem słów był Aloizy Feliński (1771-1820), poeta i dramatopisarz, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli klasycyzmu w literaturze polskiej, uczestnik powstania i sekretarz Tadeusza Kościuszki.

Zmartwychwstanie Ciał, Luca Signorelli

Śmierć, sąd, niebo lub piekło - to rzeczy ostateczne w życiu człowieka. Uroczystość Wszystkich Świętych w Kościele Katolickim rozpoczyna miesiąc modlitw za zmarłych z rodziny, przyjaciół, znajomych. Listopad tego roku w obliczu wojen jakie teraz się toczą w szczególny sposób pokazuje nam jak kruche jest życie i niepewny los człowieka.

Melchior Paul von Deschwanden Anion Stroh

„Aniele Boży, stróżu mój” – to prosta, rymowana modlitwa, która kojarzy się nam z dzieciństwem. To chyba pierwsza modlitwa, która dzieciom zapada w pamięć na całe ich życie. Historia tej modlitwy sięga XI w i wiąże się z niechcianym małżeństwem.

DSC 0531

Marly - to szwajcarskie miasteczko w kantonie Fryburg jest dla wierzących Polaków bardzo ważnym punktem na mapie Szwajcarii.

Dlaczego? To tu znajduje się kaplica Polskiej Misji Katolickiej pod wezwaniem św. Jana z Kęt. Nie jest ona wypożyczana przez Polaków, jak każdy inny koścół w Szwajcarii, ale nasza - polska.

Duch Św

 "Wierzę w Ducha Świętego ... "

Wierzyć w Ducha Świętego oznacza wyznawać, że Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi i "z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę". Duch Święty działa z Ojcem i Synem od początku aż do wypełnienia zamysłu naszego zbawienia. Duch Święty przez swoją łaskę pierwszy wzbudza naszą wiarę i udziela nowego życia, które polega na tym, abyśmy znali "jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa" (J 17, 3).

3 maj

Konstytucja 3 Maja. Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r.


PREAMBUŁA
W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Stanisław August [1] z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi.

MB Marly

Majówkowy czas zacząć. Pierwsze skojarzenia ze słowem majówki w większości z nas, za sprawą marketingu, biegną do spotkań, grila i pikników. I dobrze, bo przecież Jezusowe "Idźcie i odpocznijcie nieco" (Mk 6,31) jest tak samo ważne jak "Idźcie i głoście Ewangelię... "(Mk 16,15).  

Święto Niedzieli Palmowej zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Pierwsze znane zapisy dotyczące święta pochodzą z dziennika pątniczki Egerii, a datowane są na lata osiemdziesiąte IV wieku.

W kościołach katolickich całego świata, a szczególnie w Polsce, nieodłącznym elementem tego dnia są kolorowe bukiety zwane palmami, które wierni święcą w kościele. W przeszłości świętu towarzyszyło wiele przesądów.

6422def6dbab1 o xlarge

droga krzyzowa rozwazania

Droga Krzyżowa to nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, którego celem jest wzbudzenie żalu i współodczuwanie ostatnich i najboleśniejszych cierpień Jezusa Chrystusa oraz duchowe towarzyszenie mu w symbolicznym odtworzeniu drogi na śmierć i złożenia go do grobu.

Droga Krzyżowa odprawiona w Roku Świętym 2000 w Koloseum pod przewodnictwem Ojca Świętego Jana Pawła II. 

wielki post

 Drodzy bracia i siostry!

Ewangelie Mateusza, Marka i Łukasza zgodnie opisują wydarzenie przemienienia Jezusa. Widzimy w nim odpowiedź Pana na niezrozumienie, jakie okazali mu jego uczniowie. Nieco wcześniej bowiem doszło do poważnej kontrowersji między Nauczycielem a Szymonem Piotrem, który po wyznaniu wiary w Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego, odrzucił Jego zapowiedź męki i krzyża.

Fra Angelico Presentation of Jesus in the Temple 1440 1442

Ofiarowanie Pańskie (święto spotkania i oczyszczenia) – święto chrześcijańskie, upamiętniające ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej. Zgodnie z prawem Mojżeszowym (zob. Kpł 12,2-8) Maria z Józefem udali się z małym Jezusem do światyni, aby ofiarować Go Bogu. To tam Maria usłyszała niepokojące słowa od starca Symeona, że Jezus będzie światłem na oświecenie pogan (zob. Łk 2, 22-40) a ona sama będzie cierpiała:

Inmacula. Francisco de Zurbarán 16301635jpg

8 grudnia Kościół obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Święto to obchodzone jest w Kościele od 1708 r. a ustanowił je papież Klemens XI. Z kolei Pius IX oficjalnie ogłosił ten dogmat uroczyście właśnie 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus w bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów. 

rok liturgiczny

Przed nami nowy rok liturgiczny 2022/2023. W Kościele Katolickim rok podzielony jest na okresy i święta, a każdemu dniowi w roku liturgicznym przypisani są ogłoszeni przez Kościół błogosławieni i święci. Dzień, wg kalendarza kościelnego (liturgicznego), trwa od północy do północy.

11 listopad

W Polsce dzień niepodległości obchodzimy w dniu 11 listopada. Data 11 listopada 1918 r. upamiętniała moment przekazania przez Radę Regencyjną pełni władzy wojskowej Józefowi Piłsudskiemu. Także tego dnia Niemcy zawarły rozejm z państwami ententy we francuskim Compiègne, który de facto kończył I wojnę światową. Rocznicę tamtych wydarzeń obchodzono w Polsce już od 1919 r. miały one charakter czysto wojskowy. Sytuacja uległa zmianie po przewrocie majowym 1926 r.

All Saints

W dniu 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. To dzień, w którym wszyscy wyruszamy na cmentarze, żeby odwiedzić groby naszych bliskich – złożyć na nich kwiaty i zapalić znicze. Jaka jest historia tego święta oraz przypadającego po nim 2 listopada Dnia Zadusznego lub inaczej Święta Zmarłych?

19 października mija 38 lat od męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Kapłan został bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy SB. Był duszpasterzem ludzi pracy, kapelanem Solidarności. Miał 37 lat.

Ks. Popiełuszko to m.in. nieoficjalny kapelan podziemnej „Solidarności”. Jego comiesięczne msze za ojczyznę gromadziły tłumy wiernych. Propagandyści nazywali je „seansami nienawiści” i uznawali za bezprawne wiece polityczne. Ks. Popiełuszko był oskarżany o polityczny fanatyzm, pomawiano go o malwersacje finansowe i niemoralne prowadzenie się.
ksiadz popieluszko

Fot. Martin Jernberg Unsplash

Krzyż dla świata antycznego był znakiem hańby i pogardy. Dla niechrześcijan jest znakiem tortury, cierpienia i okrutnej męki - to znak śmierci, który nie powinno się pokazywać zwłaszcza dzieciom. Dla chrześcijan jest znakiem gniewu i sprawiedliwości Bożej, którą w swej wolności przyjął na siebie Jezus. Jest znakiem Miłości, zaufania i posłuszeństwa Jezusa do Ojca i jest znakiem Życia Ducha Świętego. 

Duch Sw. Stefano Valeri Shutterstock

Na dziewięć dni przed Niedzielą Zesłania Ducha Świętego trwajmy na wspólnej modlitwie podobnie jak Maryja i apostołowie, którzy modlili się po wniebowstąpieniu Pana Jezusa w Wieczerniku. Pierwszy dzień Nowenny rozpoczyna się w  piątek, 27 maja 2022 roku. Odprawiając tę Nowennę nawiązujemy do oczekiwania spełnienia się obietnicy, którą zostawił Chrystus: “… wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dz 1,5).

flaga

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To święto wprowadzono na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku.

Obecny kształt oraz barwy flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej określa ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku (z kilkoma nowelizacjami). Są to dwa równe prostokąty o biało-czerwonych barwach, które odwzorowują kolory godła polskiego (biały orzeł na czerwonym tle), obowiązującego od XIII wieku, kiedy to panująca dynastia Piastów, wizerunek orła białego uznała za oficjalny symbol państwa.

zmartwychwstanie

 

Zmartwychwstanie Jezusa jest najważniejszą tajemnicą naszej wiary.

Panie, w komunii z Duchem Świętym uchroń świat, oświeć myśli i serca tych, którzy mają podjąć decyzje, aby realnie zaniechać wojen i na zawsze oddalić ich narzędzia.
Spraw, aby nasze serca wypełniły się miłością do bliźniego i w oczach całego świata był zawsze widoczny blask nadziei Zmartwychwstania w pokoju. Aby przesłanie tej Wielkiej Nocy stało się źródłem radości i miłości, zwycięstwa dobra nad złem oraz życia nad śmiercią.

Wielka Sobota

Poniższe zestawienie rekolekcji oraz Mszy Św. w polskich ośrodkach misyjnych w Szwajcarii przekazujemy Państwu za polskojęzycznym czasopismem "Wiadomości", które polecamy i zachęcamy do prenumeraty. O czasopiśmie można poczytać tutaj.

Informacje o pozostałych Ośrodkach Duszpasterskich PMK znajdziecie Państwo u duszpasterzy oraz na stronie 

wielki post

„W czynieniu dobra nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony,
o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim” (Ga 6, 9-10a)

Święto Ofiarowania Pańskiego Matki Bożej Gromnicznej. Fot. PAPP. Kula

Gdy wilki podchodziły pod zagrody, gdy burza szalała nad domami,
przodkowie nasi oddawali się pod
opiekę Matki Bożej, paląc gromnice.

Nam już wilki nie grożą.

aplikacje

Telefon to już nie tylko możliwość połączeń rozmów na odległość. Rozwój technologii włożył do telefonu tv, bank, biuro, zarządzanie domem, książki, edukacje itd. Telefon bardzo nas do siebie przywiązał, wręcz wymaga się od nas ostatnio, żebyśmy z telefonem się nie rozstawali ... Skoro tak, to czas chyba najwyższy włożyć do telefonu także aplikacje, które pomogą nam w rozwoju duchowym. 

Ojciec Maksymilian Kolbe – kwintesencja poświęcenia bliźniemu

Jako przykład heroicznego świadectwo oddania i miłości, św. Maksymilian Kolbe jest celebrowany przez Powszechny Kościół Katolicki w dniu 14 sierpnia. Kanonizowany przez Jana Pawła II w 1982 roku franciszkanin nadal inspiruje pokolenia wiernych, ponad 80 lat po uśmierceniu przez Niemców zastrzykiem fenolu w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Pozostaje autorytetem i wzorem poświęcenia, troski o drugiego człowieka tak dalece posuniętej, iż zapomina o sobie, swoim bezpieczeństwie, dobru czy jakiejkolwiek korzyści.

Kolbe 72 3

W niedzielę, 9 stycznia obchodzimy święto Chrztu Chrystusa. Ewangelie podają, że podczas chrztu Jezusa w wodach Jordanu niebiosa otwarły się i Duch zstąpił na niego jak gołębica. Wtedy głos z nieba powiedział: „Ty jesteś moim ukochanym Synem, źródłem mojej radości”. Ten epizod jest pierwszą manifestacją Boga w Trójcy jedynego.

chrzest 3

 

wujek2 e1545073728798

40 lat temu, w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku, wojskowa junta gen. Jaruzelskiego wprowadziła Stan Wojenny na terenie całej Polski. Większość Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego dowiedziała się nad ranem w niedzielę 13 grudnia 1981 r. Nie działały telefony, telewizja, radio zaś nadawało muzykę poważną. O godz. 6.00 wyemitowano przemówienie gen. Jaruzelskiego, o 9.00 powtórzono je w telewizji. Ogłosił on powstanie Wojskowej  Rady Ocalenia Narodowego, która przejęła rządy w kraju. Twierdził, iż  wprowadzenie stanu wojennego nastąpiło w chwili ostatecznego zagrożenia:  „Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. [...] Już nie dni, ale godziny  przybliżają ogólnonarodową katastrofę”. O doprowadzenie do konfrontacji  oskarżył przywódców „Solidarności”: „Awanturnikom trzeba skrępować ręce,  zanim wtrącą ojczyznę w otchłań bratobójczej walki”. Spikerzy ubrani w  wojskowe mundury w kolejnych godzinach podawali, jakie ograniczenia nałożył  na Polaków stan wojenny.

lampiony adwentowe BIG 107696Poniższe zestawienie rekolekcji oraz Mszy Św. w polskich ośrodkach misyjnych w Szwajcarii przekazujemy Państwu za polskojęzycznym czasopismem "Wiadomości", które polecamy i zachęcamy do prenumeraty. O czasopiśmie można poczytać tutaj.

Zapraszamy serdecznie: Przybądź Panie, bo czekamy Twego przyjścia wyglądamy, bo źle nam żyć bez Ciebie ...

adwent znalezione w internecie

Przed nami nowy rok liturgiczny. "Adwent ma podwójne zadanie: ma nie tylko przygotować wiernych na uroczystość Bożego Narodzenia, ale powinien mieć również wydźwięk eschatologiczny i skłaniać wiernych do wybiegania myślę w przyszłość, kiedy Syn Boży, uwielbiony, przyjdzie po raz drugi… Dlatego też adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. - Encyklopedia Katolicka tom I, s. 113. Proponujemy Państwu kilka propozycji adwentowzch dla dorosłych, młodych i dzieci

niebo

Niebo - miejsce dla naiwnych, czy przyszłość wierzących? 

Jak to jest? Przed nami Uroczystość Wszystkich Świętych i listopad miesiąc modlitw za zmarłych

"W świecie pełnym przemocy, zbrodni, niesprawiedliwości człowiek marzy i tęskni za innym światem, światem, w którym miecze przekuwa się na lemiesze, zaciśniętą pięść rozluźnia się w geście pojednania, ludzie skłóceni stają się braćmi, lęk ustępuje pokojowi. Gdzie znaleźć takie miejsce? Czy w ogóle jest to możliwe?

foto: Leszek Szymański/PAP

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. (J 11,25-26)

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. (Skład Apostolski)   

ks jerzy popieluszko

Mija 37 lat od porwania przez funkcjonariuszy IV Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ks. Jerzego Popiełuszki i jego męczeńskiej śmierci. 19 października obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. To ustanowione w 2018 roku święto państwowe oddaje hołd „bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski”.

Andrzej Szkocki

 

Październik w Kościele jest miesiącem, w którym zachęca się przyjaciół do pogłębiania znaczenia i odmawiania modlitwy różańcowej. Chcielibyśmy przypomnieć sobie i Wam, co o różańcu mówił św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim ROSARIUM VIRGINIS MARIAE oraz myśli bł. Stefana Wyszyńskiego z listu pasterskiego o codziennym odmawianiu różańca do swojej wtedy lubelskiej diecezji.

Ewangeliści

 

Ewangeliści to autorzy czterech Ewangelii. Byli to Apostołowie Mateusz i Jan  oraz ich uczniowie Łukasz i Marek. Każdy z nich w innym czasie i z innego punktu widzenia opisali życie , działalość, mękę i zmartwychwszanie Jezusa. 

Kim byli autorzy tych ksiąg natchninych? Zaczniemy od najstarszej Ewangelii - Ewangelii wg sw Marka.

wniebowziecie nmp oczami artystow wniebowziecie

15 sierpnia Kościół katolicki obchodzi Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, znane w polskiej tradycji jako święto Matki Bożej Zielnej - od kwiatów i ziół święconych w tym dniu w kościołach. Ten dzień to również Święto Wojska Polskiego - obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

peregrino

Okres letni jest dla katolików częstą okazją do pielgrzymek, czy to krótkich, w najbliższym otoczeniu swego miejsca zamieszkania, czy też dalekich, do miejsc oddalonych o setki a nawet tysiące kilometrów. W Polsce najbardziej popularne są pielgrzymki do sanktuarium na Jasnej Górze lub do Ostrej Bramy w Wilnie.

serce Jezusa

Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa.

Rok wcześniej w 1920 r., w obliczu bolszewickiego zagrożenia, polscy biskupi zebrani na Jasnej Górze pod przewodnictwem prymasa Polski kard. Edmunda Dalbora, 27 lipca poświęcili naród polski i całą Ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz ponownie obrali Matkę Bożą Królową Polski.

Hostia

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, nazywana zwykle Bożym Ciałem, jest jednym z najbardziej uroczyście obchodzonych dni w roku liturgicznym. Barwne procesje, śpiewy, obrzędy i głęboki wymiar duchowy tego święta znalazły odzwierciedlenie w literaturze, sztuce i ywyczajach ludowych. Stanowią one element naszej tradycji już od 700 lat.

Kardynał Stefan Wyszyński

Trwa Rok Prymasa - Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Został on ustanowiony przez parlament Rzeczypospolitej na wniosek Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 28 maja przypada także już 40. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia.

UKSW w Warszawie z okazji beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego, patrona Uczelni oraz s. Róży Czackiej, która odbędzie się 12 września w Warszawie przygotował bogaty program Roku Prymasa. 

konstytucja 3 maja

 

"Dziękujemy Ci, Boże, za to, że jesteśmy Polakami.

Świadomi jednak grzechów i wad naszych, prosimy Cię:

daj nam uprzątnąć dom ojczysty.

Wyzwól nas od zniewoleń ducha.

I tak jak cudownie przeprowadziłeś nas suchą nogą przez «Morze Czerwone»,

naucz nas być wolnymi".

laudatio si

 

Od 22.04.1970 roku obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Celem tego święta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Obecnie jest ono obchodzone w 192 krajach. W Polsce obchody Dnia Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 roku.

Proponujemy z tej okazji lekturę Encykliki z 2015 r papieża Franciszka "Laudato si". 

maj i różaniec

 

 „Kościół modlił się nieustannie do Boga (Dz 12, 5)” 

 

To hasło majowego maratonu modlitewnego do którego zachęca i zaprasza papież Franciszek wszystkich wiernych, rodziny i wspólnoty. Modlitwa różańcowa ma zjednoczyć nas wszystkich w wyproszeniu łaski zakończenia pandemii. 

twarz Boga

 

W 1934 roku Eugeniusz Kazimirowski namalował obraz Jezusa Miłosiernego według wskazówek świętej siostry Faustyny. Oblicze Chrystusa z tego wizerunku jest tym samym obliczem, które widnieje na Chuście z Manoppello i Całunie Turyńskim.

pusty grób

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary
składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

baranek paschalnyTriduum Paschalne to trzy dni poprzedzające Uroczystość Zmartwychwstania Jezusa, czyli Wielkanoc. To centrum naszej wiary, bo jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara i aż dotąd pozostajemy w swoich grzechach (zob.1 Kor 15,17). W tym roku z powodu trwającej epidemii wielu z nas nie będzie mogło uczestniczyć w liturgii tych dni.

św. Józef

Witaj, opiekunie Odkupiciela,
i oblubieńcze Maryi Dziewicy.
Tobie Bóg powierzył swojego Syna;
Tobie zaufała Maryja;
z Tobą Chrystus stał się człowiekiem.

wielki post

Tegoroczne orędzie Papieża na Wielki Post nosi tytuł: „Oto idziemy do Jerozolimy… (Mt 20, 18)”. Franciszek zachęca w nim do odnowy wiary, do zaczerpnięcia żywej wody nadziei oraz przyjęcia otwartym sercem miłości Boga.

cytaty o poście

 

"Nie wszyscy mogą pościć, ale wszyscy mogą kochać Boga."

"Niech poszczą wasze oczy. Oczy są nazywane oknami, przez które do duszy wchodzi szatan."

"Post, który wszyscy możecie praktykować, to strzeżenie waszego serca i waszych zmysłów."

św. Jan Bosko

 

„Lepiej jest pokonać swój język, niż pościć o chlebie i wodzie”.

św. Jan od Krzyża.

rekolekcje wp

 

Aktualne informacje dotyczące rekolekcji wielkopostnych i nabożeństw w 2021 w ośrodkach Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii.

Uwaga: Podane terminy są planowane. Jeśli będą surowsze przepisy w danym kantonie, rekolekcje mogą się nie odbyć! Proszę pytać swoich duszpasterzy o stan aktualny.

Kaplica Sykstyńska, Michał Anioł

 

Środa Popielcowa (Popielec)  w roku liturgicznym rozpoczyna Wielki Post. W tym dniu katolicy uczestniczą we Mszy Świętej i obrzędzie posypania głów popiołem. Kapłan przy tej czynności wypowiada: 

“Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię“- Mk 1, 15 

“Prochem jesteś i w proch się obrócisz“ - Rdz 3,19 

NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE

No właśnie jak tu wierzyć skoro mamy rozum? Dziś wielu osobom wydaje się, że wiara stoi w sprzeczności z rozumem i nauką.

1007px Pieter Bruegel d. Ä. 066

 

Karnawał trwa, chociaż jego początek dla innych może być w innym punkcie, to napewno koniec jest zawsze w tzw. Środzie Popielcowej. Chociaż i tutaj zdarzają się wyjątki, np w niektórych kantonach szwajcarskich pochody karnawałowe trwają jeszcze tydzień po Popielcu.

W artykule o historii pączka wspomniany jest obraz  Pietera Bruegel  "Walka postu z karnawałem". Osobiście jestem zdumiona jego aktualnością, skrajnością i opozycyjnością. O symbolice tego obrazu możecie Państwo przeczytać np tutaj. 

pączki 

Zwyczaje przypominające tłusty czwartek sięgają korzeniami czasów pogańskich. Świętowano wówczas odejście zimy a nadejście wiosny. Ucztowanie opierało się głównie na jedzeniu tłustych potraw. 

Tłusty czwartek w kalendarzu chrześcijańskim to ostatni czwartek przed wielkim postem.

 Zygmunt Narkiewicz Matka Boska Gromniczna 1926

2 lutego przypada jedno z najdawniejszych świąt chrześcijańskich – Ofiarowania Pańskiego. W Jerozolimie było obchodzone już w IV w., w Rzymie od V w.

trzej krolowie z Rawenny

 

Obchodzona 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana też Świętem Trzech Króli lub Szczodrym Wieczorem (z uwagi na dawną tradycję obdarowywania tego dnia dzieci prezentami) jest jedną z najstarszych uroczystości uświęconych przez Kościół.

Boże Narodzenie 2020 karta z życzeniami

 

św. Mikołaj

 

Św. Mikołaj bez wątpienia jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej znanych świętych. Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał go „patronem daru człowieka dla człowieka”.  Żartobliwie mówi się, że są cztery mikołajowe etapy życia:

  1. Wierzysz w św. Mikołaja
  2. Nie wierzysz w św. Mikołaja
  3. Jesteś św. Mikołajem
  4. Wyglądasz jak św. Mikołaj 

adwent 2020 

Adwent przed nami. Poniżej kilka propozycji na owocne przeżycie Adwentu w czasie epidemii. Prezentujemy naszym zdaniem najciekawsze z nich.

 

adwetn 19.6 2

 

Adwent to początek nowego roku liturgicznego. Rok liturgiczny przypomina i jednocześnie pomaga przeżyć historię zbawienia, która dokanała się w Jezusie, przez Jezusa i dzięki Jezusowi. Z Adwentem związany jest m.in zwyczaj przygotowywania wieńca adwentowego. Zatem skąd się wziął i po co komu taki wieniec?

niebo

W modlitwie Ojcze nasz modlimy się: "Przyjdź Królestwo Twoje ... "

Co to jest to Królestwo Boże? 

Statystycznie słowa "Królestwo Boże" pojawiają się w Nowym Testamencie 122 razy - z tego 99 razy w trzech Ewangeliach synoptycznych (tzn w Ewangelii św. Marka, św. Mateusza i św. Łukasza), przy czym 90 z tych tekstów to słowa Jezusa.

saint martin de tours 1024x682

Dzisiaj, 11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu wspominamy również św. Marcina. Ze wspomnieniem tego świętego, szczególnie w Wielkopolsce, wiąże się bardzo ciekawa tradycja przyrządzania gęsi oraz wypiekania rogali marcińskich. Kim był św. Marcin? Poniżej krotka historia życia tego nietuzinkowego świętego, znanego ze swojego głębokiego miłosierdzia.

 

święci

W tym roku Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopad ) i Dzień Zaduszny (2 listopad) przychodzi nam obchodzić w szczególnych okolicznościach i rzeczywistości. Covid 19 i tzw druga fala. Izolacja, w  Polsce zamknięte cmentarze, ograniczona liczba osób mogących brać udział we Mszy św., obawa o zdrowie i życie najbliższych. W Polsce przetaczająca się dodatkowa fala - fala walki o życie nienarodzonych. A te dwa święta to przecież święta Życia! 

JerzyPopieluszko

W 2018 roku Sejm RP uchwalił ustawę ustanawiającą Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Jest on obchodzony 19 października jako święto państwowe uchwalone w hołdzie „bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski”.

św. Franciszek z Asyżu

Jak wielu minimalistów jest wśród świętych!

Minimalizm – współczesny trend, który jest odpowiedzią na masowy konsumpcjonizm. To świadome wybieranie tego, co jest mi niezbędne do szczęśliwego życia. To odpowiedzenie sobie na pytanie kim jestem, czego pragnę w życiu i co jest dla mnie najważniejsze.

Archanioł Michał

Kalendarz liturgiczny na przełomie września i października przypomina nam o istnieniu Aniołów. Są to istoty duchowe, niematerialne, nie mające ciała. Pośredniczą oni między Bogiem i ludźmi. Występują nie tylko w chrześcijaństwie i judaizmie, ale także w islamie i religiach staroirańskich. Aniołowie, istoty w które łatwiej wierzą dzieci albo osoby, które poszukują Boga, które często ocierają się o ezoteryke i wróżbiarstwo.

Matka Boża Bolesna

Matka Boska Bolesna lub Matka Boża Siedmiobolesna (łac. Mater Dolorosa) – to tytuł Maryi, który, podkreśla jej rolę jako współodkupicielki.

Matka Boska Bolesna jest patronką Polski, Węgier i Słowacji.

Jednym z ważniejszych miejsc polskiego kultu maryjnego jest Gietrzwałd – wioska leżąca między Olsztynem i Ostródą. To właśnie tutaj, w 1877 r. Matka Boża objawiała się dwóm dziewczynkom: Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej.
gietrzwa

Stoczniamsza3

Dokładnie 40 lat temu w ostatni, gorący (nie tylko ze względu na panujące wtedy upały, ale i atmosferę w całym kraju) dzień sierpnia, komunistyczne władze, pod presją strajkujących w całym kraju robotników, zmuszone zostały do podpisania porozumień, które zawierały obietnicę realizacji 21 postulatów postawionych przez strajkujących.

W sobotę 15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz 100. rocznica Cudu nad Wisłą – “Bitwy Warszawskiej”, która ocaliła Europę przed bolszewickim najazdem. Ale nie każdy wie, że tego dnia obchodzone jest również święto Wojska Polskiego. 15 sierpnia jest ważną datą dla większości Polaków. W tym dniu przypadają dwa święta, które wywodzą się z wartości, które w Polakach zawsze były głęboko zakorzenione – patriotyzmu i religijności. Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jest obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r., stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r., obowiązuje od 13 sierpnia 1992.

assomption de marie

Św. Brygida w kościele w Salem

Kościół obchodzi święto św. Brygidy Szwedzkiej (1303-1373), patronki Europy, w dniu 23 lipca. To niezwykła kobieta nie tylko na tamte czasy. Jej spojrzenie na odnowę i reformę społeczeństwa jest bardzo aktualna.

Canva Woman and Child Inside Car

 O Panie,

daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.

Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.

Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

 

Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła od III wieku obchodzona jest 29 czerwca. Św. Piotr był uczniem wybranym przez Jezusa do pełnienia posługi prymatu w Kościele, gorliwość misyjna św. Pawła sprawiła, że w bardzo wielu miejscach głosił Ewangelię i zakładał Kościoły czym zyskał miano „Apostoła Narodów". Obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w czasie prześladowania za cesarza Nerona.

 "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!" ( Rz 12,21 )

To zawołanie ks. Jerzego Popiełuszki jest dewizą, którą realizował całym swoim życiem. Słowa te były niezwykle ważne w czasie stanu wojennego, w epoce terroru, wrogości i nienawiści, ale i dziś są tak bardzo aktualne i potrzebne. Ks Jerzy był nieprzeciętnym społecznikiem. Kiedy w roku 80. wybuchła Solidarność i był strajk w Hucie Warszawa ks. Jerzy zaprzyjaźnił się z robotnikami i wszedł w ich życie.

bozecialoUroczystość Bożego Ciała jest uczczeniem Najświętszego Ciała i Krwi Jezusa.Tego dnia, który wypada zawsze w czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej, przypomina się wiernym dogmat o realnej obecności Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

Święto Zesłania Ducha Świętego (gr. πεντηκοστή [ἡμέρα], łac. Pentecoste) – przypomina według Dziejów Apostolskich wydarzenie, które miało miejsce w pierwsze po zmartwychwstaniu Jezusa święto Pięćdziesiątnicy. Na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach (ksenolalia) oraz otrzymali inne dary duchowe – charyzmaty (Dz 2,1-11).

Duccio Di Buoninsegna Pentecost

Episkopat

 

W dniu 20 maja 2020, Rada Federalna Szwajcarii, na wniosek Szwajcarskiej Konferencji Biskupów z dnia 12 maja, podjęła decyzje, że celebracje wszystkich rodzajów kultów religijnych będą mogły zostać wznowione na terenie całej Konfederacji Szwajcarskiej z dniem 28 maja 2020 r., pod warunkiem, że wspólnoty religijne przygotują do tego czasu plany ochrony przed koronawirusem (Covid-19). Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Federalna na posiedzeniu w dniu 20 maja 2020 r.

Z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, polecamy modlitwie naszego wielkiego Rodaka i zamieszczamy list Prezydenta RP do środowisk polonijnych.

StulecieStrona

Z okazji Świąt Wielkanocnych, wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej oraz czytelnikom " Wiadomości " życzymy miłości, która jest ważniejsza od wszelkich dóbr, zdrowia, które pozwala przetrwać najtrudniejsze chwile, a przede wszystkim odkrywania głębi Uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa i czerpania imocy do codziennego, dobrego i radosnego życia w rodzinie, we wspólnocie, wśród grup przyjaciół i wszędzie gdzie zawiodą Was ścieżki życia.

Zdrowych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego !

 

Zarząd Stowarzyszenia

Wielkanoc 2020

 

 

W związku z epidemią koronawirusa zachęcamy do korzystania z transmisji Mszy Świętych, rekolekcji i innych wydarzeń religijnych przez telewizję i internet.

Drodzy Członkowie, Sympatycy i wszyscy zainteresowani przyszłością Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii i Stowarzyszenia Przyjaciół PMK.

 

Nasz tegoroczny list,  towarzyszący  życzeniom świąteczno-noworocznym, będzie być może dla niektórych zaskoczeniem a dla niektórych niestety powtarzającą się co roku narracją. Niemniej gorąco zachęcamy do przeczytania tych kilku słów.