• 1 Kopia
 • 3 Kopia

Krótki rys historyczny

W maju 1950 r. na I Kongresie Polonii Szwajcarskiej zorganizowanym przez O. Innocentego Bocheńskiego – dominikanina, byłego kapelana wojskowego i profesora filozofii we Fryburgu została podjęta decyzja o powołaniu Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. 2 czerwca 1950 r., Ks. Biskup Józef Gawlina z Rzymu erygował PMK, której pierwszym rektorem – aż do 1976 r. był Prof. O. Bocheński. W roku 1967 r. została wybudowana w Marly kaplica Misji pw. św. Jana z Kęt z przylegającym budynkiem użytkowym.

Dzisiaj, nasza polska misja ma już prawie 70 lat! Będąc Biskupem, odwiedzał ją m.in. nasz Ojciec Święty, odbywały się tu też ważne uroczystości związane ze szwajcarską Polonią. Obecnie właścicielem wszystkich budynków PMK jest Fundacja im. Ojca Bocheńskiego, która zajmuje się administracją całości dóbr PMK.

Język ojczysty a język wyuczony -problem bariery językowej.

Problem bariery językowej, mimo niekiedy najdalej posuniętej naturalizacji, pozostaje dla wielu Polaków dużym wyzwaniem, zwłaszcza w zrozumieniu trudnego języka biblijnego i komentarzy do niego, a także homilii, kazań czy rekolekcji. Dotyczy to również przeżywania liturgii.

Jest to szczególnie widoczne w przypadku osób pochodzących ze środowisk nieuprzywilejowanych. Kontakt każdego wierzącego i praktykującego z Bogiem w modlitwie czy przez śpiew wymaga intymnego, optymalnego otwarcia serca, a to może odbywać się jedynie w języku ojczystym. Warto przypomnieć, że w swojej adhortacji "Ecclesia in Europa" Ojciec Święty Jan Paweł II rozumiejąc to, zalecał lokalnym Kościołom, biskupom i wszystkim odpowiedzialnym, stworzenia maksymalnie optymalnych warunków dla każdego chcącego modlić się w języku najlepiej opanowanym. Istotne jest też przypomnienie wprowadzenia po II Soborze Watykańskim liturgii w języku ojczystym tak, aby każdy wierny mógł uczestniczyć aktywnie w Eucharystii, czytaniu Pisma Świętego, sakramentach, różańcu, etc. czyli przez cały rok liturgiczny.

Kto uczestniczy w życiu Polskiej Misji Katolickiej?

Rodziny polskie i Rodacy, żyjący i pracujący w Szwajcarii, czy to na stale, czy też okresowo oraz naturalizowani Szwajcarzy, którzy spędzili wcześniej wiele lat w Polsce. Często w okresie letnim lub świątecznym są to też Polacy, którzy są przejazdem w Szwajcarii z Polski i innych krajów u rodzin, bliskich, znajomych, studentów, itp. Istnieje też duża grupa Polaków pracujących czasowo bez zezwolenia na pracę, mówiących słabo lub wcale w językach kantonów zamieszkania. Według ostatnich szacunków z roku 2018, w sumie jest w Szwajcarii ok. 15 tysięcy Polaków, dla których Polska Misja Katolicka jest źródłem radości, pociechy i wsparcia duchowego w połączeniu z życiem religijnym parafii ich zamieszkania.

Rola PMK na obczyźnie

Istnienie Misji językowej wspiera fundamentalnie nasze życie religijne i sakramentalne, poprzez:

 • Rekolekcje i katechezy
 • Spotkania i dyskusje religijne
 • Wymianę książek o treści religijnej, możliwość ich nabycia, czasopisma katolickie po polsku
 • Spotkania młodzieży katolickiej i seniorów często cierpiących na bolesną samotność
 • Udzielanie Sakramentów, a głównie przygotowanie do I Komunii Świętej, Bierzmowania, Sakramentu Małżeństwa co zwłaszcza w sytuacji dwóch różnych religii wymaga szczególnej opieki.

W naszej polskiej tradycji mamy, oprócz obchodzonych na całym świecie, wiele świąt tak drogich naszemu sercu, które są przepięknym połączeniem katolicyzmu i polskości jak np.:

 • Matki Boskiej Królowej Polski 26 sierpnia w łączności z Jasną Górą
 • Konstytucji 3 maja i Matki Bożej Królowej Polski
 • Świętego Jana z Kąt, patrona Misji w Marly dnia 18 października
 • 11 listopada ? Święto Niepodległości
 • Gorzkie Żale - ta piękna staropolska modlitwa śpiewana przed świętami Wielkanocnymi
 • Poświęcenie pokarmów (tzw. święconka) w Wielką Sobotę połączone z możliwością spowiedzi indywidualnej
 • Pielgrzymki do Matki Boskiej z Einsiedeln, Quarten, Gnadenthal, Mariastein i inne, w których uczestniczą setki Polaków modlących się w języku ojczystym i które są pięknym przejawem kultu Maryjnego.

Jest również zwyczajem typowo polskim udział we Mszy Świętej w drugi dzień Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy też Bożego Ciała. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni widząc wielu Szwajcarów przyłączających się spontanicznie do nas, aby wspólnie celebrować także i te święta. Jest to przykład Kościoła Powszechnego - wymiana i wspólne celebrowanie Świąt i jednoczesne głębsze poznanie bogactwa duchowego innych narodów.

Misja zapewnia również posługę kapłańską osobom chorym, w podeszłym wieku lub osobom samotnym.

Wszyscy jesteśmy potrzebni dla istnienia naszej Misji Matki w Marly !

Wszystko zależy głównie od nas samych !