• Association des Amis
    de la Mission Catholique Polonaise à Marly

List pana Andrzeja Pazery, prezesa Stowarzyszenia PMK w Marly do wszystkich, którym wiara i polskość nie są obojętne

Association des Amis de la Mission Catholique Polonaise

Drodzy Członkowie, Sympatycy i wszyscy Państwo zainteresowani funkcjonowaniem PMK w Marly i w Szwajcarii


We wrześniu, po długiej przerwie związanej z pandemią, ukazał się bardzo interesujący nowy numer „Wiadomości”, przedstawiający między innymi historię powstania naszej Polskiej Misji Katolickiej w Marly, opisanej w wywiadzie przeprowadzonym z panem inż. Dionizym Simsonem przez księdza Artura Cząstkiewicza.

Czytaj więcej

Historia objawień w Gietrzwałdzie

Jednym z ważniejszych miejsc polskiego kultu maryjnego jest Gietrzwałd – wioska leżąca między Olsztynem i Ostródą. To właśnie tutaj, w 1877 r. Matka Boża objawiała się dwóm dziewczynkom: Justynie Szafryńskiej i Barbarze Samulowskiej.
gietrzwa

Czytaj więcej

40-lecie Porozumień Sierpniowych

Stoczniamsza3

Dokładnie 40 lat temu w ostatni, gorący (nie tylko ze względu na panujące wtedy upały, ale i atmosferę w całym kraju) dzień sierpnia, komunistyczne władze, pod presją strajkujących w całym kraju robotników, zmuszone zostały do podpisania porozumień, które zawierały obietnicę realizacji 21 postulatów postawionych przez strajkujących.

Czytaj więcej