• Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Misji Katolickiej
  • 2

Lato sezonem pielgrzymek

peregrino

Okres letni jest dla katolików częstą okazją do pielgrzymek, czy to krótkich, w najbliższym otoczeniu swego miejsca zamieszkania, czy też dalekich, do miejsc oddalonych o setki a nawet tysiące kilometrów. W Polsce najbardziej popularne są pielgrzymki do sanktuarium na Jasnej Górze lub do Ostrej Bramy w Wilnie.

Czytaj więcej

Coroczne Walne Zebranie Stowarzyszenia Przyjaciół PMK w Marly

walne zebranie

wiosna 2021

Coroczne Walne Zebranie
Stowarzyszenia Przyjaciół PMK w Marly

 

Drodzy czytelnicy „Wiadomości”, członkowie, sympatycy czy tylko bierni obserwatorzy działalności Stowarzyszenia Przyjaciół PMK w Marly,

Już drugi rok, mimo najlepszych chęci nie udaje nam się zorganizować corocznego Walnego zebrania naszego Stowarzyszenia. Mamy nadzieję, że sytuacja sanitarna rozwinie się w dobrym kierunku i być może uda nam się zaproponować konkretną datę na początku jesieni. Obecnie istnieje zbyt duże ryzyko, że w ostatniej chwili trzeba byłoby odwołać zebranie, dlatego na razie ograniczamy się do tego informacyjnego artykułu.

Czytaj więcej

100 rocznica poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

serce Jezusa

Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa.

Rok wcześniej w 1920 r., w obliczu bolszewickiego zagrożenia, polscy biskupi zebrani na Jasnej Górze pod przewodnictwem prymasa Polski kard. Edmunda Dalbora, 27 lipca poświęcili naród polski i całą Ojczyznę Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz ponownie obrali Matkę Bożą Królową Polski.

Czytaj więcej