• Stowarzyszenie Przyjaciół
    Polskiej Misji Katolickiej w Marly

O Aniołach dla dorosłych

Archanioł Michał

Kalendarz liturgiczny na przełomie września i października przypomina nam o istnieniu Aniołów. Są to istoty duchowe, niematerialne, nie mające ciała. Pośredniczą oni między Bogiem i ludźmi. Występują nie tylko w chrześcijaństwie i judaizmie, ale także w islamie i religiach staroirańskich. Aniołowie, istoty w które łatwiej wierzą dzieci albo osoby, które poszukują Boga, które często ocierają się o ezoteryke i wróżbiarstwo.

Czytaj więcej

List pana Andrzeja Pazery, prezesa Stowarzyszenia PMK w Marly do wszystkich, którym wiara i polskość nie są obojętne

Association des Amis de la Mission Catholique Polonaise

Drodzy Członkowie, Sympatycy i wszyscy Państwo zainteresowani funkcjonowaniem PMK w Marly i w Szwajcarii


We wrześniu, po długiej przerwie związanej z pandemią, ukazał się bardzo interesujący nowy numer „Wiadomości”, przedstawiający między innymi historię powstania naszej Polskiej Misji Katolickiej w Marly, opisanej w wywiadzie przeprowadzonym z panem inż. Dionizym Simsonem przez księdza Artura Cząstkiewicza.

Czytaj więcej

Polskie wizerunki Matki Bożej Bolesnej

Matka Boża Bolesna

Matka Boska Bolesna lub Matka Boża Siedmiobolesna (łac. Mater Dolorosa) – to tytuł Maryi, który, podkreśla jej rolę jako współodkupicielki.

Matka Boska Bolesna jest patronką Polski, Węgier i Słowacji.

Czytaj więcej